Banner 1
Banner 2

Business HRM Μισθοδοσία

Business HRM Μισθοδοσία

Η κορυφαία εφαρμογή Μισθοδοσίας & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συνδυάζει την ενοποίηση όλων των υποσυστημάτων ενός τμήματος hr σε μια ενιαία βάση παράλληλα με υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη.

Πλεονεκτήματα

Το πληρέστερο και πλέον απλουστευμένο παραθυρικό πρόγραμμα για μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους εταιρειών ως προς τον τρόπο διαχείρισης Μισθοδοσίας.

Απαιτεί με ελάχιστο χρόνο εξοικείωσης και εξαγωγής αποτελεσμάτων από την εφαρμογή ειδικότερα όταν υπάρχει ανάγκη για τη διεκπεραίωση ενεργειών για μεγάλο αριθμό πελατών – εταιρειών.

O Υπολογισμός μισθοδοσίας μεμονωμένα, μαζικά ή και ξεχωριστά ανά υποκατάστημα ή τμήμα απασχόλησης με μία μόνο κίνηση εξασφαλίζουν την ταχύτερη διαδικασία υπολογισμού της αγοράς.

Η Αυτόματη προβολή όλων των λοιπών επιλεγμένων εκτυπώσεων σε χρόνο ελαχίστων δευτερολέπτων παρέχουν αμεσότητα σε όλες τις παρελκόμενες ενέργειες μετά από την ολοκλήρωση των υπολογισμών.

Η Μαζική ενημέρωση όλων των στοιχείων καταχώρησης μιας μισθοδοτικής περιόδου μέσα από μία μόνο φόρμα, η Μαζική εισαγωγή όλων των στοιχειών ωρομέτρησης από οποιοδήποτε εξωτερικό αρχείο (excel, access, ascii), η Ολοκληρωμένη Ωρομέτρηση μέσα από ενιαία εφαρμογή αποτελούν μοναδικά προνόμια κάθε τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Παράλληλα με την παροχή ολοκληρωμένων εργαλείων διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων (βιογραφικά, αξιολόγηση, εκπαίδευση), δίνεται σημαντική υπεραξία στο προϊόντα.

Ενσωματωμένο σύστημα ενημέρωσης του χρήστη για αποφυγή λαθών, παραλείψεων, λανθασμένων επιλογών (μέσω προειδοποιητικών ή απαγορευτικών μηνυμάτων). Πλήρης διατήρηση ιστορικότητας όλων των δεδομένων ανά μισθοδοτική περίοδο.

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης ιστορικότητας μεταβολών στην καρτέλα του εργαζομένου με δυνατότητα επιλογής του διαστήματος ισχύος με παράλληλη εκτυπωτική απεικόνιση όλων των επιλεγμένων στοιχείων.

 • Αυτόματη και συνεχής ενημέρωση μέσω Internet για όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας.
 • ΑυτΟματοποιημένες διαδικασίες υποβολών προς ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ (ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ).
 • Σύνδεση με κάθε Επικουρικό Ταμείο & Λοιπό Ταμείο.
 • Αυτόματη πληρωμή σε όλες τις Τράπεζες.
 • Αυτόματη ενημέρωση όλων των εμπορολογιστικών εφαρμογών με αρχεία Γενικής & Αναλυτικής Λογιστικής.

Απεριόριστες επιλογές τυποποιημένων εκτυπώσεων από την πιο απλή μορφή (π.χ. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας, Μεταβολές Μισθών, Ληξιάριο Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου, Βεβαίωση Αδείας Άνευ Αποδοχών)

Μέχρι την πλέον αναγκαία από Δημόσιο Οργανισμό (π.χ. Ασφαλιστική Ενημερότητα, Έντυπο Πρακτικής Άσκησης, Βιβλίο Αδειών, Έντυπα ΟΑΕΔ – Επιθεώρησης Εργασίας, ΙΚΑ & Λοιπών Ταμείων, ΔΟΥ κ.λ.π.).

Επιπλέον δυνατότητα σχεδίασης εκτυπωτικών που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης. Δυνατότητα χρήσης υπερσύγχρονου Report Generator.

Η μαζικότητα ενεργειών για το σύνολο των εργαζομένων όλων των εταιρειών σε συνδυασμό την πλέον αξιόπιστη και σύννομη διαδικασία της αγοράς αποτελούν μοναδικό πλεονέκτημα για τον κάθε χρήστη.

Οι απεριόριστες δυνατότητες παραμετροποίησης έρχονται να καλύψουν ωστόσο και κάθε ιδιαίτερη ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί, διευκολύνοντας τον κάθε χρήστη να εξελιχθεί σε advanced σύμβουλο για κάθε επιχείρηση.

Ειδική γραμμή υποστήριξης μεγάλων πελατών. Υψηλού επιπέδου συμβουλευτική υποστήριξη όχι μόνο σε θέματα χρήσης αλλά και σε οποιοδήποτε εργατικό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό ερώτημα.

Η πλέον σύγχρονη διαδικασία εκπαίδευσης με απεριόριστες επιλογές (τηλεφωνική, remote desktop, στο χώρο του πελάτη, ηχογραφημένες παρουσιάσεις, ηχογραφημένες διαδικασίες ανά ενότητα), ηλεκτρονικός κόμβος επικοινωνίας!

Άμεση ανταπόκριση σε όλες τις αλλαγές της νομοθεσίας με αναβαθμίσεις των εφαρμογών μέσω internet. Πλήρης Εργατική και Φορολογική υποστήριξη από την πολυπληθής και άρτια καταρτισμένη επιστημονική ομάδα της Epsilon Net.

Επιπλέον Χαρακτηριστικά

 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες & Επιχειρησιακές συμβάσεις, κάλυψη κάθε είδους απασχόλησης
 • Αυτοματοποίηση & Μαζικότητα υπολογισμών
 • Πλήρης συνδεσιμότητα με Ι.Κ.Α., Σ.Ε.Π.Ε., Ο.Α.Ε.Δ., Τράπεζες, καθώς και με όλες τις εμπορολογιστικές εφαρμογές.
 • Πληρότητα εκτυπώσεων και αναφορών.
 • Οικονομική πληροφόρηση, Κοστολογική οργάνωση, Άρθρα Γενικής Λογιστικής & Αναλυτικής Λογιστικής
 • Αccess Security, Ευέλικτη διαχείριση χρηστών, alert tools, καταγραφή εργασιών
 • Πλήρης ιστορικότητα
 • Διαχείριση βιογραφικών, Αγγελίες, Συνεντεύξεις
 • Job Description, συσχετίσεις
 • Αξιολόγηση προσωπικού, διαχείριση έργων
 • Εκπαίδευση προσωπικού, ΛΑΕΚ, Προγραμματισμός εκπαιδεύσεων
 • Διαχείριση ανταμοιβών, πολιτική μισθών
 • Ταξίδια, οχήματα, κινητά, ένδυση, κουπόνια
 • Σενάρια προβλέψεων αποζημιώσεων
 • Σύστημα καταγραφής παρουσιών (hardware)
 • Αυτόματο σύστημα επικοινωνίας με τους σταθμούς ωρομέτρησης
 • Ευέλικτη διαχείριση ωραρίων
 • On Line ενημέρωση μισθοδοσίας
 • Υποσύστημα έξυπνων αναφορών
 • Διαχείριση αιτημάτων, σύστημα εγκρίσεων (άδειες, μεταβολές, δάνεια, παροχές, ωράρια εργασίας, κάλυψη θέσεων εργασίας, υπερωρία, αξιολόγηση προσωπικού, εκπαιδεύσεις)
 • Αλληλεπίδραση εργαζομένων με προϊστάμενους και υφιστάμενους
 • Εκτύπωση βεβαιώσεων, εγγράφων από τον κάθε εργαζόμενο
 • CRM ανθρώπινου δυναμικού: διαχείριση εργασιών, επαφών, ημερολόγιο υπενθυμίσεων, κόμβος-forum συζητήσεων
 • Report Generator & Query Builder
 • Ημερολόγιο υπενθυμίσεων
 • Ξενόγλωσσο Reporting
 • Import / Export Αρχείων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών (HRM)
 • Οργανόγραμμα (HRM)
 • Υγιεινή & Ασφάλεια (ΗRM)

Αυτοματοποιημένη και ολοκληρωμένη κάλυψη της μισθοδοσίας και των λοιπών διαδικασιών των Κάθετων Αγορών όπως: Τεχνικές Επιχειρήσεις, Ξενοδοχεία, Εκπαιδευτήρια, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Ν.Π.Ι.Δ., Δημόσιος Τομέας.

Εξειδικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες που απαιτεί ο κάθε κλάδος.

Pylon Commercial
 • Γενικά
 • Πλεονεκτήματα
 • Επιπλέον Χαρακτηριστικά
 • Εκδόσεις
 • Σχετικά Έντυπα
Λύσεις / Εταιρεία
ENTERSOFT
 • Business Suite
 • Expert
EPSILON NET
 • Business HRM
 • Pylon HRM
el