Συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Verification

Regate Effective

Το Regate Effective είναι η νέα γενιά εφαρμογών της εταιρείας Regate. Βασισμένο στην πλατφόρμα BizeGate με παραπάνω από 10 χρόνια εμπειρίας, το Regate Effective είναι η ολοκληρωμένη πλατφόρμα, ικανή να υποστηρίξει όλες τις εργασίες των εν κινήσει στελεχών, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες όπως image recognition, gamification, mobile payments, mobile coupons και άλλες σύγχρονες έννοιες, ώστε να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την επιχείρησή σας.

Η συμμετοχή της Regate στο Mobile World Congress από το 2013 έως και σήμερα, με την Εθνική Ελλάδος Τεχνολογίας καθώς και η τριετή ανάλυση της παγκόσμιας αγοράς οδήγησαν στην δημιουργία του Regate Effective. Έχοντας ως στόχο να υποστηρίζει τις ανάγκες της επιχείρησής σας άμεσα και αποτελεσματικά, φροντίζει για την ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών.

Το Regate Effective επεκτείνει την κλασσική ανάγκη για Sales Force Automation και επαναπροσδιορίζει τον όρο, ώστε να συμπεριλάβει την εύνοια του στο συνολικό Sales Force Effectiveness, το οποίο επεκτείνεται σε όλες τις παρακάτω ομάδες:

 • Ομάδες Πωλήσεων (παραγγελιοληψία, εισπράξεις)
 • Ομάδες Merchandising (καταγραφή στοκ, πρόσωπα, προβολές)
 • Ομάδες Προωθητών Sell out (καταγραφή πωλήσεων επιλεκτικής, κ.ο.κ.)
 • Ομάδες Τεχνικών (εργασίες στο πεδίο, διαχείριση παγίων)
 • Οδηγοί Οχημάτων Exvan (Τιμολόγηση επί αυτοκινήτου)
 • Ομάδες Εισπρακτόρων (είσπραξη και εκτύπωση, mobile payments)

Αναλύοντας τις ανάγκες στις παραπάνω ομάδες, είναι εύκολο για το Regate Effective να υποστηρίξει υβριδικές ομάδες, όπως για παράδειγμα πωλητές που λειτουργούν και ως επιθεωρητές παγίων, αλλά κάνουν και εισπράξεις στο πεδίο.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Regate Effective μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιαδήποτε εταιρεία στους κλάδους του εμπορίου, της βιομηχανίας και της παροχής υπηρεσιών, με κύριο στόχο τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Ειδικότερα, απευθύνεται σε όσες εταιρείες έχουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Διαθέτουν ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) ή απλά, ένα εμπορο-λογιστικό πρόγραμμα
 • Έχουν πολύπλοκη εμπορική πολιτική
 • Εκτελούν διαδικασίες quota και credit control
 • Έχουν εν κινήσει στελέχη, όπως εξωτερικούς πωλητές, merchandisers, ιατρικούς επισκέπτες, κ.τ.λ.
 • Λειτουργούν με το σύστημα της Τιμολόγησης επί Αυτοκινήτου
 • Δέχονται πολλές παραγγελίες ημερησίως με fax ή μέσω e-mail
 • Έχουν πολλούς μεταπωλητές
 • Έχουν καταλάβει την αξία της on-line πληροφόρησης για την αποτελεσματική διαχείριση των πόρων της εταιρείας και την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων

Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει απόλυτη εφαρμογή σε εταιρείες σχετικές με:

 • Καταναλωτικά αγαθά (τρόφιμα, ποτά, τσιγάρα, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, κ.τ.λ.)
 • Ηλεκτρολογικό υλικό
 • Χρώματα, βερνίκια, χημικά, πρώτες ύλες, κ.τ.λ.
 • Έπιπλα, είδη υγιεινής, πλακάκια, κ.τ.λ.
 • Καλλυντικά, αρώματα, κ.τ.λ.
 • Ανταλλακτικά και αξεσουάρ σκαφών, μηχανών και αυτοκινήτων, κ.τ.λ.
 • Έτοιμα ενδύματα και υποδήματα
 • Φάρμακα, παραφάρμακα, αναλώσιμα νοσοκομείου, κ.τ.λ.
 • Υφάσματα, χαλιά, μοκέτες, κ.τ.λ.
 • Promotion και merchandising
 • Έρευνες αγοράς και καταγραφές τιμών
 • Εκδοτικές εταιρείες
 • Διαφημιστικές εταιρείες
 • Ναυτιλιακές εταιρείες

Με Ποια ERPs Συνδέεται

Στην αγορά των συστημάτων SFA και exVAN έχει αρχίσει να κυκλοφορεί η τάση της ολοκλήρωσης των συστημάτων ERP μιας εταιρείας, με τα ανάλογα συστήματα SFA και exVAN. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα συστήματα SFA, exVAN και ERP χρησιμοποιούν κοινή βάση δεδομένων.
Το Regate Effective έχει τη δική του ξεχωριστή βάση δεδομένων σε SQL Server, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολη η διασύνδεσή του με παλαιά και νέα συστήματα (AS/400, Eurofasma, SEN, Entersoft, SAP-RFC). Το γεγονός ότι το Regate Effective χρησιμοποιεί τη δική του βάση δεδομένων αυξάνει και την ασφάλεια της ίδιας της εταιρείας, διότι δεν επηρεάζονται critical δεδομένα της εταιρείας από τους πωλητές, αλλά παρέχονται κατά τη διασύνδεση όλες οι δικλίδες ασφαλείας, ώστε να ελέγχεται όλη η ροή πληροφοριών και να υπάρχει η δυνατότητα τροποποιήσεων πριν αυτές καταχωρηθούν στο ERP.

Ο χρυσός κανόνας στον δικό μας κλάδο είναι ότι η διασύνδεση είναι προτιμότερη από την ολοκλήρωση.

Διασύνδεση με μεγάλα ERPs της παγκόσμιας αγοράς

 • SAP
 • JD Edwards
 • Microsoft Dynamics NAV
 • BaaN

Διασύνδεση με ελληνικά ERP συστήματα

 • SingularLogic (SEN ERP, Solution ERP, CompakWIN, Compak400, Business, Prime, Ορίζοντες, Eurofasma, Defacto, κ.τ.λ.)
 • Unisoft (Atlantis, Κεφάλαιο)
 • Entersoft (Entersoft Business Suite, Expert)
 • EpsilonNet (Pylon)
 • Optisoft (Optiplan ERP)
 • Microsoft (Microsost Navision ERP)
 • Megasoft (Prisma Win ERP)
 • κ.α.

Διασύνδεση με άλλες εφαρμογές

Το Regate Effective συνεργάζεται επιπλέον με τα παρακάτω συστήματα ώστε να παρέχει πληροφόρηση που είναι προσβάσιμη μόνο από το εσωτερικό δίκτυο μιας επιχείρησης, σε εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους χρήστες.

 • Microsoft Dynamics CRM
 • VoiceGenie - Φωνητικές Πύλες
 • COGNOS - Reporting
 • Business Objects - Business Intelligence
 • YourPartner - Business Intelligence
 • ARIS - Business Process Improvement
 • Hyperwave eLearning Suite

Δυνατότητες

Οι δυνατότητες του συστήματος συνεχώς εμπλουτίζονται, καθώς η mobile τεχνολογία αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς. Το Regate Effective αναλύει τις δυνατότητές του σε 8 βασικούς τομείς (modules)

Οργάνωση – Planning

 • Οργάνωση – Πλάνο Επισκέψεων
 • Δρομολόγια
 • Τιμοκατάλογοι
 • Messaging
 • Στοχοποίηση
 • Όρια Πωλήσεων – Sales Quota
 • Μείγμα/Γκάμα Πελατών
 • Ενέργειες Marketing

Πωλήσεις – Sales

 • Παραγγελιοληψία
 • Εμπορική Πολιτική
 • Πιστωτική Πολιτική
 • Καρτέλες Πελατών
 • Έξυπνη Βοήθεια – Smart Ordering
 • Φωτογραφικός Κατάλογος
 • Ενηλικίωση Υπολοίπων

Field Marketing

 • Βασικό Merchandising (OOS, Ελλείψεις, Πρόσωπα, Στοκ, Τοποθέτηση)
 • Φωτογράφιση
 • Ερωτηματολόγια
 • Διαδικασίες Sell Out
 • Παραμετρικό Merchandising

exVAN – Van Sales

 • Έκδοση Παραστατικών
 • Διαχείριση Συγκεντρωτικών
 • Διαχείριση Παραδόσεων

Τεχνικοί Πεδίου – Field Service

 • Διαχείριση Εργασιών
 • Αναλώσεις Υλικών
 • Εκτύπωση ΔΤΕ
 • Διαχείριση Παγίων

Εισπράξεις – Money Payments

 • Ταμείο & Εισπράξεις
 • Εκτύπωση Απόδειξης
 • Πληρωμή με Πιστωτικές Κάρτες

Επιθεώρηση – Supervision

 • GPS – Map Application
 • Ημερήσια Αναφορά
 • Ενημερώσεις με email
 • Διαχείριση Εξόδων
 • Επίβλεψη Αποθήκης

Αναφορές – Reporting

 • Βασικές Αναφορές
 • Συναλλακτική Εικόνα
 • Δυναμικές Αναφορές

Συσκευές

Η πρόσβαση στο Regate Effective από την πλευρά των πωλητών γίνεται με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τρόπους:

 • On-line
  σε απευθείας σύνδεση με τον Regate Effective Server μέσω ενός web interface.
 • Off-line
  μέσω ειδικής (client) εφαρμογής που εγκαθίσταται στις φορητές συσκευές των πωλητών και τους δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν όλες τις βασικές λειτουργίες της εφαρμογής και να ενημερώνουν την κεντρική βάση δεδομένων της επιχείρησης, μέσω μιας απλής και σύντομης διαδικασίας συγχρονισμού είτε μέσω δικτύου (LAN, WAN, VPN), είτε μέσω οποιασδήποτε άλλης σύνδεσης στο Internet (dial-up, ADSL, GPRS/3G, wireless hot-spots, wifi, κ.τ.λ.).

Tablets

Ειδικά Τερματικά

Η Click Solutions σας προσφέρει την Zebra TC55, με Leasing ή χρονομίσθωση.

Barcode Scanners

Mobile Printers

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνολογίες

Το Regate Effective είναι μια σύγχρονη εφαρμογή, υλοποιημένη σε αρχιτεκτονική πολλαπλών επιπέδων (n-tier), που στηρίζεται σε βάση δεδομένων Microsoft SQL Server και λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows. Συγκεκριμένα, οι τεχνολογίες στις οποίες στηρίζεται το Regate Effective είναι:

 • .Net Framework 3.5
 • PHP Kernel 5.x
 • Android 2.3 και άνω
 • HTML5
 • Microsoft SQL Server 2005 και άνω
 • Microsoft Windows Server 2008 και άνω

Όσον αφορά φορητές συσκευές παλαιότερου λειτουργικού συστήματος, τονίζεται ότι το Regate Effective μπορεί να λειτουργήσει αποδοτικά σε συσκευές με CE.NET 4.2 έτσι ώστε να μη θεωρείται απαραίτητη η αλλαγή εξοπλισμού μαζί με την αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματός σας σε Regate Effective.

Συμπίεση δεδομένων

Η εφαρμογή Regate Effective συνοδεύεται από πρωτοποριακή υλοποίηση συμπίεσης δεδομένων με τους αλγόριθμους gzip/deflate, που μειώνει σημαντικά τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται. Η συμπίεση των δεδομένων μπορεί να φτάσει το 95% του αρχικού μεγέθους του αρχείου, ώστε να επιτυγχάνεται αποδοτικότερη επικοινωνία, αλλά και να μειώνεται ο όγκος των δεδομένων. Η μείωση του όγκου δεδομένων ωφελεί τις συνδέσεις GPRS οι οποίες βασίζονται σε ογκοχρέωση.

Εξαίρεση αποτελούν τα πολύ μικρά αρχεία, τα οποία δεν συμπιέζονται, καθώς τα οφέλη δεν είναι εμφανή, ενώ δεν επηρεάζεται η ταχύτητα επεξεργασίας (CPU time) του Regate Effective.

Ασφάλεια / Κρυπτογράφηση

Κατά την εγκατάσταση του Regate Effective, υλοποιείται πλήθος δικλίδων ασφαλείας για την προστασία των πληροφοριών της εφαρμογής, αλλά και ολόκληρου του πληροφοριακού δικτύου της εταιρείας σας. Συγκεκριμένα, ενεργοποιούνται τα παρακάτω προϊόντα και τεχνολογίες:

 • Microsoft TCP/IP Filtering: Ρύθμιση ενσωματωμένης λειτουργίας των Microsoft Windows 2003 Server, ώστε να μην επιτρέπεται η πρόσβαση σε εισερχόμενα αιτήματα που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία του Server.
 • Regate SecureIT: Αποτελεί πρωτοπόρο προϊόν της εταιρείας μας, που αποσκοπεί στην απόκρυψη βασικών στοιχείων του Regate Effective Server, όπως λειτουργικό σύστημα, web server μεταβλητών και ονομασίας, για την αποφυγή απειλών όπως π.χ. port scanning. Είναι αναγκαίο μόνο στην περίπτωση που ο Regate Effective Server βρίσκεται live στο Internet (π.χ. σε DMZ).
 • Microsoft IIS LockDown: Απόρριψη εισερχομένων αιτημάτων (web server requests), τα οποία είναι γνωστά ότι μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε server ή τα οποία δεν σχετίζονται με τη συγκεκριμένη λειτουργία του server.

Στο επίπεδο της διασύνδεσης με το Internet, ο Regate Effective Server κρυπτογραφεί τα δεδομένα με 128bit αλγόριθμο κατά τη μεταφορά τους από και προς τις φορητές συσκευές των εξωτερικών χρηστών, έτσι ώστε να μην επιτρέπει την υποκλοπή τους (interception) από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες. Η αυξημένη ασφάλεια που προσφέρει το Regate Effective ωφελεί ειδικά τις εγκαταστάσεις χωρίς την ύπαρξη VPN δίκτυο και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω Internet (από γραμμές PSTN/ISDN/DSL).

Επισημαίνεται ότι στην εφαρμογή τηρούνται εκτεταμένα log-files με την ενέργεια, την ημερομηνία και την ώρα, το χρήστη, τα στοιχεία του συστήματος του χρήστη και άλλες μεταβλητές. Επιπλέον, παρέχεται μηχανισμός error reporting όπου, εφόσον εμφανιστεί πρόβλημα ασφαλείας ή πρόβλημα στην εφαρμογή (π.χ. Exception Error), αποστέλλεται άμεσα email στην εταιρεία μας, καθώς και στο μηχανογραφικό σας τμήμα και τεχνικός μας επικοινωνεί αυθημερόν μαζί σας για να κανονιστεί ραντεβού στο χώρο σας και να επιδιορθωθεί το πρόβλημα.

Τα δεδομένα κρυπτογραφούνται με εσωτερικό αλγόριθμο της εφαρμογής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη ασφάλεια, ειδικά σε εγκαταστάσεις όπου ο πελάτης δεν έχει VPN δίκτυο και η μεταφορά των δεδομένων γίνεται μέσω Internet (από γραμμές PSTN/ISDN/DSL).

Ολοκληρωμένη Λύση

Το Sales Force Effectiveness (SFE) ως όρος και νοοτροπία ξεκίνησε από τον φαρμακευτικό κλάδο (pharma business) τα τελευταία 2 χρόνια, και γρήγορα επεκτείνεται σε όλους τους εμπορικούς κλάδους. Ουσιαστικά πρόκειται για συστατικά τα οποία επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να βελτιώσει τις πωλήσεις της. Τα συστατικά αυτά είναι:

 • Sales Analysis
 • Sales Compensation Planning
 • Sales Force Structure
 • Sales Performance Management
 • Sales Force Sizing
 • Quota Setting
 • Lead Generation
 • Sales Process
 • Key Account Management
 • Sales Strategy
 • Channel Management
 • Talent Management

Στα παλαιότερα χρόνια η ανάγκη ήταν για Sales Force Automation (SFA), δηλαδή για να μηχανογραφηθούν οι ομάδες και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Τώρα που το SFA έχει επιτευχθεί, συζητάμε για βελτίωση τόσο των συστημάτων, όσο των ανθρώπων και των διαδικασιών.

Η Regate πρώτη στην ελληνική αγορά, μέσω του νέου προϊόντος της Regate Effective στοχεύει να προσφέρει τους τρόπους επίτευξης Sales Force Effectiveness επεκτείνοντας το κλασσικό SFA και δίνοντας τη δυνατότητα να εφαρμόζονται τα εξής:

Διαδικασίες της εταιρείας

Από το εξοδολόγιο, μέχρι την Ημερήσια Αναφορά, τις οδηγίες της εταιρείας (π.χ. εργασίες ανά σημείο), μέχρι και την παρακολούθηση-επίτευξη των στόχων.

Ανθρώπινο Δυναμικό

Μέσα από το Regate Effective, οι ομάδες πωλήσεων πλέον επικοινωνούν καλύτερα, μεταφέρουν την απαραίτητη πληροφορία προς όλα τα κανάλια (π.χ. ιατρικός επισκέπτης με πωλητή φαρμακείου, τεχνικός με πωλητή) ενώ ταυτόχρονα η live επιθεώρησή τους και η εφαρμογή των πλάνων δίνουν τη δυνατότητα να υπάρχει άμεση απόδοση και αποτελεσματικότητα. Τεχνικές gamification συνδυασμένες με την κουλτούρα της επιχείρησης υποστηρίζουν ακόμα πιο έξυπνα και μετατρέπουν τον άνθρωπο σε ένα πολύ-εργαλείο. Ταυτόχρονα στη διαδικασία εμπλέκονται και η πελάτες (ως άνθρωποι) και η κατανόηση της εταιρείας για τις ανάγκες τους.

Συστήματα

Με διευρυμένο reporting, ανοικτή αρχιτεκτονική πολυγλωσσικότητα, και σύγχρονες τεχνολογίες που υλοποιήθηκαν τα τελευταία δυο χρόνια από την εμπειρία μας στο Mobile World Congress, η νέα γενιά εφαρμογών λειτουργεί απρόσκοπτα και διακριτικά (seamless) στις ομάδες πωλήσεων, είτε αυτές είχαν σύστημα στο παρελθόν, είτε για πρώτη φορά εφαρμόζουν τώρα. Με διασυνδέσεις με όλα τα ελληνικά (SingularLogic, Entersoft, Softone, κλπ) και μεγάλα διεθνή συστήματα (SAP, JD Edwards, Microsoft Dynamics, Sage) έχει τη δυνατότητα να προσφέρει όλες τις απαραίτητες δυνατότητες που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να γίνει λειτουργική.

Πελατολόγιο

DODONI Logo
BIKOS LOGO
Kostilata Logo Site
Agrino
Petrogaz

περισσότεροι…

Sarantis
Hatziyiannakis Bizegate
Anabiosis
Spc
Theodorou
Eza
Johnson Johnson
Logo Jancil1
Kentia
Omega Rice
Ejw8 Logo Wind1
EUREKA LOGO GR
Evoiki Zimi
Pfizer
SEPTONA LOGO
Demo S A1
Seventeen Logo
Sca Hygiene
tsililis
Relkon1
Berling
Chapterfive Logo
Puratos
WEST Logo Combo2
Milloi Kritis Logo
Lamberts
Ellinika Market
CVD20LOGO1
PharmaZac
Otenet

Σχετικά Έντυπα

Τοποθεσίες Προϊόντων

Επικοινωνία

info[at]click.solutions

801 700 7074

EnglishGreek

ESPA Banner
Ellada 2.0 Banner

X