Συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Verification

Easy Time

Αξιόπιστο, σύγχρονο, πλήρες, οικονομικό και πολύ εύκολο στη χρήση το EasyTime™ αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο που βοηθά στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υπολογισμού της μισθοδοσίας ένω συγχρόνως συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση των αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε θέματα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού.

Ενσωματώνει εμπειρία χρήσης και εξέλιξης άνω των 18 ετών. Ηδη περισσότερες από 2000 επιχειρήσεις και οργανισμοί που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα χρησιμοποιούν καθημερινά το EasyTime™ και απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα που προσφέρει.

Δυνατότητες

 • Καταγράφει τις κινήσεις του προσωπικού (εισόδους – εξόδους) με τη βοήθεια ειδικού ηλεκτρονικού ρολογιού παρουσίας ή μέ το πληκτρολόγιο του Η/Υ.
 • Υπολογίζει επακριβώς το χρόνο εργασίας κάθε εργαζομένου ημερησίως ή για κάποια επιλεγμένη χρονική περίοδο.
 • Παρακολουθεί εάν τηρήθηκε το προκαθορισμένο πρόγραμμα εργασίας, οι βάρδιες κλπ.
 • Γνωρίζει ανά πάσα στιγμή: τους παρόντες στην εργασία εργαζομένους, τους απόντες καθώς και τους λόγους απουσίας τους (άδεια, ασθένεια, αδικαιολόγητες απουσίες, εκτός έδρας εργασία κλπ.)
 • Αναγνωρίζει και υπολογίζει την κανονική εργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία ή εργασία σε αργίες.
 • Παρέχει τη δυνατότητα κεντρικής παρακολούθησης μέσω δικτύου, πολλών εγκαταστάσεων γεωγραφικά διεσπαρμένων.
 • Εκτυπώνει αναλυτικές αναφορές ικανές να καλύψουν κάθε απαίτηση.
 • Εξάγει τα αποτελέσματα όλων των αναφορών σε Microsoft Excel.
 • Εξάγει αρχείο με τα αποτελέσματα των υπολογισμών για την εισαγωγή των στοιχείων αυτών σε προγράμματα Μισθοδοσίας ή HRMS.

Πλεονεκτήματα

 • 1 Αξιόπιστη καταγραφή της ώρας Εισόδου και Ώρας εξόδου κάθε εργαζομένου από το χώρο εργασίας του.
 • 2 Αντικειμενικότητα. Το σύστημα καταγράφει και υπολογίζει τις πραγματικές ώρες εργασίας κάθε εργαζομένου χωρίς να μεροληπτεί για κανένα.
 • 3 Αίσθηση πειθαρχίας και δικαιοσύνης στο προσωπικό.
 • 4 Ακριβή γνώση όλων των στοιχείων που αφορούν στις κινήσεις Εισόδου-Εξόδου του προσωπικού.
 • 5 Ταχύτητα και Οικονομία καθώς όλοι οι υπολογισμοί όπως σύνολο ημερήσιων Ωρών εργασίας, Υπερωρίες, Νυχτερινή εργασία, Εργασία Αργίας κλπ. Γίνονται από το πρόγραμμα EasyTime™ αυτόματα και φυσικά χωρίς λάθη.
 • 6 Ασφάλεια. Όλα τα δεδομένα που αφορούν στις κινήσεις του προσωπικού μεταφέρονται σε βάση δεδομένων στον Η/Υ και δεν βρίσκονται σε κοινή θέα όπως με τα ρολόγια χάρτινης κάρτας ή τα παρουσιολόγια με υπογραφές.
 • 7 Προετοιμασία των στοιχείων για τον ταχύτατο και χωρίς λάθη υπολογισμό της Μισθοδοσίας.
 • 8 Διαθεσιμότητα. Όλα τα στοιχεία είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα στη βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και έλεγχο.
 • 9 Δυνατότητα στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί να μελετά τα στοιχεία περιοδικά σε συνδυασμό με άλλες παραμέτρους προκειμένου να εξάγει πολύτιμα συμπεράσματα σχετικά με το εργατικό κόστος.
 • 10 Δυνατότητα καταχώρησης καρτέλας εργαζομένου με όλα τα βασικά στοιχεία του. Επίσης παρέχει δυνατότητα παρακολούθησης Αδειών του προσωπικού, Απουσιών και κάθε είδους υπηρεσιακών εξόδων. Οι δυνατότητες αυτές που συνήθως μόνο μεγάλα και ακριβά συστήματα HR διαθέτουν, κάνουν ακόμη πιο πολύτιμη τη χρήση του συστήματος EasyTime™ από τις μικρές επιχειρήσεις καθώς με χαμηλό κόστος έχουν στη διάθεση τους ένα ολοκληρωμένο και φιλικό στη χρήση εργαλείο που θα τους προσφέρει σημαντική βοήθεια στην οργάνωση και διαχείριση του πιό πολύτιμου κεφαλαίου τους. Του Ανθρώπινου Δυναμικού τους.

Τοποθεσίες Προϊόντων

Επικοινωνία

info[at]click.solutions

801 700 7074

EnglishGreek

ESPA Banner
Ellada 2.0 Banner

X