Συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Verification

Pylon Commercial

Το PYLON Commercial είναι μία εφαρμογή μηχανογράφησης νέας γενιάς που εξυπηρετεί τις διαχρονικές ανάγκες των εμπορικών συστημάτων, αλλά και που μέσα από την πολυετή εμπειρία και μελέτη θέτει νέα standard στο τρόπο που αυτά θα λειτουργούν στο μέλλον

Προσαρμόζεται πάντα στις τρέχουσες ανάγκες και το μέγεθος της επιχείρησης.

Διαχειρίζεται σε ενιαίο περιβάλλον όλα τα κυκλώματα και υποσυστήματα που αφορούν μία σύγχρονη και αναπτυσσόμενη επιχείρηση.

Χαρακτηριστικά

Απλοποιεί την εμπορική σας πολιτική

 Απλοποιεί την εμπορική σας πολιτική

Δεν έχει σημασία αν η εμπορική σας πολιτική είναι απλή ή σύνθετη στη λογική της. Χρησιμοποιώντας τον ειδικά σχεδιασμένο matrix πίνακα θα μπορείτε να την απεικονίσετε εύκολα και να την διαχειριστείτε με χαρακτηριστική απλότητα και με λίγες κινήσεις.

Σας ακολουθεί παντού

 Σας ακολουθεί παντού

Μία μοναδική εξατομικευμένη εμπειρία χρήσης. Με το Roaming UI (User Interface) κάνετε απλά login από οποιοδήποτε σταθμό εργασίας και βρίσκεστε άμεσα στο προσωπικό περιβάλλον εργασίας σας με όλες τις επιλογές-παραμετροποιήσεις σας, το δικό σας dashboard με τους οικονομικούς δείκτες και τις πληροφορίες που παρακολουθείτε, το προσωπικό σας menu και πολλά ακόμα!

Συμβαδίζει με την ταχύτητα της σκέψης σας

 Συμβαδίζει με την ταχύτητα της σκέψης σας

Ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκεστε στην εφαρμογή έχετε άμεση και γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία ειδών, συναλλασσομένων, κατηγοριών, τραπεζικών λογαριασμών όπως επίσης και σε συγκριτικά στοιχεία, με γραφικές παρατάσεις. Ανεξάρτητα από τον όγκο δεδομένων που διαχειρίζεστε, η ειδικά μελετημένη αρχιτεκτονική άντλησης δεδομένων σας επιστρέφει άμεσα την πληροφορία που χρειάζεστε.

Έξυπνες φόρμες με οργανωμένη πληροφόρηση

 Έξυπνες φόρμες με οργανωμένη πληροφόρηση

Η διαδικασία καταχώρησης και έκδοσης παραστατικού έχει σχεδιαστεί ειδικά για να ελαχιστοποιεί το χρόνο καταχώρησης και ταυτόχρονα να προσφέρει άμεση ενημέρωση. Από τα παραστατικά έχετε διαθέσιμα τόσο τα οικονομικά στοιχεία του Συναλλασσόμενου, όσο και πληθώρα στοιχείων από το CRM. Επίσης με “ένα κλικ” μπορείτε να δείτε οικονομικά στοιχεία για τα αποθέματα των Ειδών σας

Λογιστική νέας γενιάς με την εξειδίκευση της EPSILON NET

 Λογιστική νέας γενιάς με την εξειδίκευση της EPSILON NET

Η επιστημονική ομάδα της Epsilon Net σχεδίασε από την αρχή μία Λογιστική νέας γενιάς που θα θέσει νέα standards στο χώρο. Διατηρώντας όλα τα επιτυχημένα στοιχεία και την ωριμότητα μίας πολυετούς εμπειρίας, δημιουργήθηκε ένα νέο Λογιστικό σύστημα που ενσωματώνει νέες λύσεις και ιδέες που θα αναβαθμίσουν σε άλλο επίπεδο την παραγωγικότητα και τις υπηρεσίες του Λογιστηρίου σας.

Μικρότερη προσπάθεια, μεγαλύτερο αποτέλεσμα

 Μικρότερη προσπάθεια, μεγαλύτερο αποτέλεσμα

Τα ειδικά χαρακτηριστικά (Attributes) ειδών και συναλλασμένων προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο οργάνωσης, ομαδοποίησής και πολλαπλής κατηγοριοποίησης. Με απλό και γρήγορο τρόπο ανακαλέστε από την βάση ομοειδή είδη αλλά και συναλλασσόμενους με κοινά στοιχεία. Κερδίστε χρόνο και κάντε άμεσες επιλογές αντικατάστασης είδους με ένα πανίσχυρο εργαλείο συσχέτισης και ανεύρεσης ομοειδών ειδών.

Εκτυπώσεις με απόλυτο έλεγχο

 Εκτυπώσεις με απόλυτο έλεγχο

Εκτυπωτικά που μπορούν να εμφανιστούν είτε σε έντυπη μορφή είτε ως browse οθόνες. Χρησιμοποιήστε τις B.I. δυνατότητες της Πλατφόρμας και ενημερωθείτε δυναμικά με Pivot Tables. Εμπλουτίστε το προσωπικό σας dashboard με επιλεγμένα KPIs (Key Performance Indicators). Δημιουργήστε τις δικές σας εκτυπώσεις με εύκολο και γρήγορο τρόπο με την γεννήτρια εκτυπώσεων Easy Report Generator. Όλα τα εκτυπωτικά μπορούν να εξαχθούν σε όλους τους βασικούς τύπους αρχείων του MS Office όπως και να επισυναφθούν αυτόματα σε email.

Δυνατότητες

Λογιστική

 • Κάλυψη απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων
 • Τήρηση Αναλυτικής Λογιστικής
 • Σχεδιασμός επιλεκτικής διεταιρικότητας SIC (Selective Inter-Company) με την οποία επιτυγχάνεται απόλυτη ισορροπία και ευελιξία των δεδομένων σας
 • Νέα γενιά σχεδιασμού Λογιστικού Σχεδίου με πλούσιες δυνατότητες και ευέλικτο τρόπο ανάπτυξης και συντήρησης λογαριασμών
 • Ενσωματωμένα πρότυπα και έτοιμη παραμετροποίηση με την επιμέλεια της Επιστημονικής Ομάδας της Epsilon Net
 • Ανεξάντλητες δυνατότητες λογιστικής πληροφόρησης μέσω πολλαπλών ημερολογίων
 • Ενσωματωμένα φορολογικά έντυπα με άμεση και αυτόματη ενημέρωση

Αγορές - Πωλήσεις

 • Απλοί και συσχετιζόμενοι τιμοκατάλογοι
 • Πλήθος από απλές και συνδυαστικές εκπτώσεις με matrix πίνακα για την εύκολη εφαρμογής τους
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου καταχώρησης λιανικών πωλήσεων με Εξειδικευμένη Οθόνη
 • Ολοκληρωμένο κύκλωμα πρόσθετων χρεώσεων παραστατικών για υπολογισμό Επιβαρύνσεων, Κρατήσεων και Φόρων
 • Δρομολόγηση εκτύπωσης παραστατικού σε πολλαπλούς εκτυπωτές και διαφορετικές μορφές (Έντυπη, e-Mail,PDF)

Χρηματοοικονομικά

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση Έργων
 • Οριζόμενοι Αθροιστές από τον χρήστη για συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων
 • Παρακολούθηση μερικής εξόφλησης αξιογράφων

Συναλλασσόμενοι

 • Διεταιρική οντότητα Συναλλασσόμενου που συνενώνει τους ρόλους που λαμβάνει στην εφαρμογή (Πελάτης – Προμηθευτής – Χρεώστης – Πιστωτής)
 • Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή
 • Γρήγορη πρόσβαση στα οικονομικά στοιχεία του συναλλασσόμενου, όπως και σε συγκριτικά στοιχεία, με γραφικές παρατάσεις
 • Λειτουργικότητα Geodata για γρήγορη και σωστή καταχώρηση των γεωγραφικών στοιχείων του συναλλασσόμενου

Αποθήκη - Είδη

 • Πολλαπλές μονάδες μέτρησης με πλήρως καθοριζόμενες σχέσεις μεταξύ τους
 • Πολλαπλά χαρακτηριστικά (attributes) ανά οικογένεια είδους για γρήγορη συγκέντρωση – ανεύρεση
 • Κατηγοριοποίηση είτε με απλή είτε με δενδροειδή μορφή
 • Σχέσεις μεταξύ ειδών για ανεύρεση ανταλλακτικών, αξεσουάρ αλλά και είδους αντικατάστασης
 • Οικογένειες ειδών και Πρότυπα είδη για γρήγορη καταχώρηση αλλά και αποφυγή λαθών
 • Δυνατότητα Κοστολόγησης ανά Υποκατάστημα / Αποθηκευτικό Χώρο. - Δυνατότητα τροποποίησης μεθόδου κοστολόγησης ανά είδος

Υποσυστήματα

Διαχείριση αποθήκης

 • Χαρακτηριστικά Ειδών (Χρώμα – Μέγεθος – Στυλ)
 • Διαχείριση εγγυοδοσίας
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Set – Kit (Σύνθεση-Αποσύνθεση)
 • Φυσική Απογραφή
 • Κοστολόγηση Αποθεμάτων
 • Προγραμματισμός Προμηθειών

Εμπορικές διαδικασίες

 • Ομάδες Χαρακτηριστικών
 • Διαχείριση Αγορών – Πληρωμών
 • Προσφορές -Υποψήφιοι Πελάτες
 • Προμήθειες Πωλητών -Εισπρακτόρων
 • Αντιστοιχίσεις – Ενηλικίωση Υπολοίπων
 • Διαχείριση Μελών
 • Διαχείριση Μελών & Πόντων
 • Δωροεπιταγές, Κουπόνια
 • Φάκελοι εισαγωγών-εξαγωγών
 • Συνδρομές – Συμβάσεις
 • Εμπορική Πολιτική
 • Διαχείριση προϋπολογισμών
 • Διαχείριση Έργων

Λογιστικές ενότητες

 • Έσοδα – Έξοδα
 • Γενική Λογιστική
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διαχείριση Παγίων
 • Ισολογιμός – Αριθμοδείκτες
 • Βασικά Έντυπα
 • Έντυπα Advanced
 • Εξωλογιστικά κέντρα Κόστους
 • CRM Accounting

Λιανική

 • POS, Touch Screen
 • Πολλαπλά ταμεία – Βάρδιες

Εστίαση

 • Διαχείριση Εστιατορίου – Bar – Cafe
 • Διαχείριση κρατήσεων
 • Απομακρυσμένη τιμολόγηση/παραγγελιοληψία

Οργάνωση & Διαδικασίες

 • Διαχείριση Δαπανών
 • Actions Workflow
 • Διαχείριση Εγκρίσεων
 • Business Units
 • Διαχείριση Συμβάσεων Συμφωνιών
 • Διαχείριση πόρων

Χρηματοοικονομικά

 • Τράπεζες & Χρηματικοί λογαριασμοί
 • Τόκοι – Υπολογισμός Δόσεων

Πελατειακές σχέσεις

 • On Line Προωθητικές Ενέργειες, Ευκαιρίες Πώλησης, Καμπάνιες
 • Διασύνδεση με Social Media

Εργαλεία

 • Report Designer
 • Customization Tools Level I
 • Customization Tools Level II
 • Δυναμικοί Αθροιστές (Φόρμουλες)
 • Λειτουργία Off Line Retail
 • Σύνδεση με e-Shop
 • Σύνδεση με Εξωτερικές Εφαρμογές
 • Σύνδεση με Περιφερειακά & Συσκευές
 • Σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο
 • Consolidation – Merging
 • PDA Contact/Customer View Start

Εκδόσεις του Pylon

START STANDARD ADVANCED
ID2042_frontPageLogo Διαχείριση Αποθήκης, Κεντρικό και ένα Υποκατάστημα (2 Αποθηκευτικοί χώροι), Διαχείριση Πελατών , Πωλήσεις και Παραγγελιοληψια, Υπηρεσίες, Διαχείριση Εντατικής Λιανικής, Τιμολογιακή Πολιτική, Ηλεκτρονικό τιμολόγιο, Μετασχηματισμοί, Εισπράξεις, Αξιόγραφα – Πιστωτικές Κάρτες – Διακανονισμοί, Πωλητές, Επαφές, Εορτολόγιο, Ελεύθερα Πεδία, Αγγλικά, Easy Report, Multicompany, 1 Νόμισμα. Διαχείριση Αποθεμάτων, Κεντρικό και 2 Υποκαταστήματα (6 Αποθηκευτικοί χώροι), Φυσικοί και Λογικοί Χώροι, TreeView, Τύποι Αποθέματος, Διαχείριση προμηθευτών, Τιμοκατάλογοι, Συναλλασσόμενοι, Εικόνα επιχείρησης, Διαχείριση πολλαπλών Νομισμάτων.
(Πλέον της έκδοσης START)
Διαχείριση Αποθήκης – Αποθεμάτων, Απεριόριστα Υποκαταστήματα και Αποθηκευτικοί χώροι.
(Πλέον της έκδοσης START και STANDARD)
Διαχείριση Αποθήκης
Χαρακτηριστικά Ειδών
(Χρώμα-Μέγεθος-Στυλ)
Διαχείριση εγγυοδοσίας
Διαχείριση Serial Numbers
Διαχείριση Παρτίδων
Set – Kit (Σύνθεση – Αποσύνθεση)
Φυσική Απογραφή
Κοστολόγηση Αποθεμάτων
Προγραμματισμός Προμηθειών
Εμπορικές Διαδικασίες
Ομάδες Χαρακτηριστικών
Διαχείριση Αγορών – Πληρωμών
Προσφορές -Υποψήφιοι Πελάτες
Προμήθειες Πωλητών -Εισπρακτόρων
Αντιστοιχίσεις – Ενηλικίωση Υπολοίπων
Διαχείριση Μελών
Διαχείριση Μελών & Πόντων
(Loyalty schemes)
Δωροεπιταγές, Κουπόνια
Φάκελοι εισαγωγών-εξαγωγών,
Επιμερισμός δαπανών
Συνδρομές – Συμβάσεις
Εμπορική πολιτική
Διαχείριση προυπολογισμών
(Budgeting)
Διαχείριση έργων
Λιανική
POS, Touch Screen
Πολλαπλά ταμεία – Βάρδιες
Διαχείριση Εστιατορίου – Bar – Cafe
Διαχείριση κρατήσεων
(τραπεζιών, χώρων, προϊόντων)
Απομακρυσμένη τιμολόγηση / παραγγελιοληψία
(Ανά συσκευή ή χρήστη)
Λογιστικές Ενότητες
Έσοδα – Έξοδα
(Περιλαμβάνει Βασικά Έντυπα)
Γενικη Λογιστική
(Περιλαμβάνει Βασικά Έντυπα)
Διαχείριση Παγίων
Αναλυτική Λογιστική
(απαιτείται η Γ.Λ.)
Ισολογιμός – Αριθμοδείκτες
Βασικά Έντυπα
Έντυπα Advanced
Εξωλογιστικά κέντρα Κόστους
CRM Accounting
Οργάνωση & Διαδικασίες
Διαχείριση Δαπανών
Actions Workflow
Διαχείριση Εγκρίσεων
Business Unit
Διαχείριση Συμβάσεων Συμφωνιών
Διαχείριση πόρων
Τράπεζες & Χρηματικοί λογαριασμοί
Τόκοι – Υπολογισμός Δόσεων
CRM
On Line Προωθητικές Ενέργειες,
Ευκαιρίες Πώλησης, Καμπάνιες
Διασύνδεση με Social Media
Εργαλεία
Report Designer
Customization Tools Level I
Customization Tools Level II
Δυναμικοί Αθροιστές (Φόρμουλες)
Λειτουργία Off Line Retail
Σύνδεση με e-Shop
Σύνδεση με Εξωτερικές Εφαρμογές
Σύνδεση με Περιφερειακά & Συσκευές
Σύνδεση με τηλεφωνικό κέντρο
Consolidation – Merging
PDA Contact/Customer View Start
(ανα συσκευή)
  όπου
 • : Προσθήκη με επιπλέον χρέωση
 • : Δεν διατίθεται στη συγκεκριμένη έκδοση
 • : Περιλαμβάνεται στην έκδοση

Σχετικά Έντυπα

Τοποθεσίες Προϊόντων

Επικοινωνία

info[at]click.solutions

801 700 7074

EnglishGreek

ESPA Banner
Ellada 2.0 Banner

X