Συμπληρώστε τη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 

Verification

Atlantis ERP

Το πληροφοριακό σύστημα κάθε επιχείρησης αποτελεί στρατηγική επιλογή. Η αναβάθμισή του σε ένα σύγχρονο σύστημα βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και στόχους.

Το πληροφοριακό σύστημα ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται με πληρότητα στις απαιτήσεις για ενιαία διαχείριση όλων των δεδομένων της επιχείρησης. Καλύπτει άμεσα και αποτελεσματικά την ανάγκη ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ επιχείρησης και απομακρυσμένων σημείων πώλησης και παραγωγής, ενώ διαχειρίζεται αξιόπιστα απεριόριστο όγκο δεδομένων και πληροφοριών, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής τους.

Tο ATLANTIS ERP απεικονίζει την πραγματική εικόνα της επιχείρησης, με τις λεπτομέρειες, τις ιδιαιτερότητες, την αληθινή διάρθρωση, την οργάνωση και τις προοπτικές της. Αποτελεί ένα δυνατό μηχανισμό πληροφόρησης που «προκαλεί» σωστές αποφάσεις σε πολλαπλά επίπεδα και συμβάλλει στην εκτέλεσή τους. Συμμετέχει και καθοδηγεί στη δημιουργία διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις νέες διεργασίες της επιχείρησης, ενώ είναι επεκτάσιμο και ανοικτό για την απρόσκοπτη κάλυψη των αναπτυξιακών επιχειρηματικών πλάνων με την αξιοποίηση του Internet.

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις επιχειρήσεων, ομίλων και πολυεθνικών εταιριών, με άμεσα, συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα, αφού ενσωματώνει την πολυετή εμπειρία της Altec Software στην ανάπτυξη και υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων.

Το ATLANTIS ERP σε συνδυασμό με τις οργανωμένες υπηρεσίες της Click Solutions που στοχεύουν στο αποτέλεσμα και τη μοναδική τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών Altec Software, συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στη δημιουργία υποδομής και την αξιοποίηση εργαλείων που θα στηρίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης για τα επόμενα χρόνια.

Χαρακτηριστικά

Διαχείριση Δεδομένων & Ασφάλεια

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP διαχειρίζεται απεριόριστο όγκο δεδομένων και υποστηρίζει την ταυτόχρονη λειτουργία χρηστών χωρίς περιορισμούς.

Παράλληλα, διαθέτει ένα ισχυρό σύστημα ασφάλειας για απόλυτο έλεγχο πρόσβασης σε αρχεία δεδομένων, λειτουργικές εργασίες, βοηθητικές εφαρμογές και περιφερειακά. Η επιχείρηση μπορεί πλέον να εμπιστευθεί το πληροφοριακό της σύστημα, εισάγοντας οποιαδήποτε πληροφορία χωρίς κανένα κίνδυνο διαρροής.

Τεχνολογία Αιχμής & Συνεργασία

Βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία ROADS, το ATLANTIS ERP είναι ένα σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής, που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες των σχεσιακών βάσεων δεδομένων και μπορεί να λειτουργήσει στις δημοφιλέστερες πλατφόρμες. Ενσωματώνει τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία ανάπτυξης λογισμικού και αξιοποιεί όλες τις σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού, ανάλυσης και οργάνωσης των λειτουργιών, των δυνατοτήτων και των διαδικασιών ενός ανοικτού πληροφοριακού συστήματος. Η πλήρης συνεργασία και η ομαλή λειτουργία των εφαρμογών, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου, επιτρέπει στο ATLANTIS ERP να αξιοποιεί όλες τις εξελίξεις στα μέσα άντλησης, μεταφοράς και ανταλλαγής πληροφοριών, καλύπτοντας ολοκληρωμένα την επικοινωνία της επιχείρησης με όλα τα συνεργαζόμενα μέρη και επιτρέποντας την ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων με άλλες εφαρμογές. Tο ATLANTIS ERP συνεργάζεται ακόμα με πληθώρα εξειδικευμένων προγραμμάτων και συσκευών (ταμειακές μηχανές, συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, barcode readers κ.λ.π.), αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πρόσθετη λειτουργικότητα που προσφέρουν. Στο πλαίσιο των νέων τεχνολογιών, φιλικών προς το χρήστη, το ATLANTIS ERP, έχει εντάξει δυνατότητες για απ’ ευθείας σύνδεση με εφαρμογές του MS Office, ενώ ο νέος ATLANTIS Client, αναπτυγμένος σε “.net”, επιτρέπει την χρήση βασικών λειτουργιών του προγράμματος (παραγγελίες, εισπράξεις, πληρωμές, κ.λ.π.) μέσω μιας απλής σύνδεσης στο διαδίκτυο και ενός Web Browser.

Περιβάλλον Εργασίας

Το εξαιρετικά εργονομικό, φιλικό και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας (User Interface) του ATLANTIS ERP, προδιαθέτει θετικά το χρήστη και διευκολύνει ουσιαστικά τόσο τη διαδικασία εκπαίδευσης όσο και τη λειτουργία της εφαρμογής.

Αποτελεί τη βάση για ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον αυτοματισμού γραφείου, αφού αξιοποιεί τις δυνατότητες των Windows και του MS Office, απλουστεύει και επιταχύνει σύνθετες εργασίες ενώ παράλληλα διευκολύνει τον έλεγχο συγκεντρωτικών πληροφοριών μέσα από τη δυνατότητα άμεσης απεικόνισης των πρωτογενών πληροφοριών.

Το περιβάλλον εργασίας του ATLANTIS ERP συμβάλλει σημαντικά στη γρήγορη εξοικείωση των χειριστών και βελτιώνει την αποδοτικότητα, τόσο κατά τη διάρκεια των καθημερινών λειτουργιών, όσο και κατά την αναζήτηση πληροφοριών.

Ευελιξία & Customization

Το ATLANTIS ERP ενσωματώνει προηγμένα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία ROADS και αποτελούν μοναδικά εργαλεία για τα στελέχη πληροφορικής των επιχειρήσεων. Επιτρέπουν την πλήρη προσαρμογή και τη δυναμική εξέλιξη όλων των δομικών στοιχείων του συστήματος, με αποτέλεσμα την πλήρη κάλυψη των εξειδικευμένων / εξατομικευμένων απαιτήσεων λειτουργίας.

Τα συστήματα αυτά προσφέρουν στο χρήστη αυξημένες δυνατότητες παραμετροποίησης (φόρμες, menus, χρήση εξωτερικών DLL, browsers, triggers, selectors κ.ά.), ώστε να καθίσταται δυνατή τόσο η εξατομικευμένη τροποποίηση της λειτουργικότητας και της ροής των διαδικασιών του συστήματος, όσο και η επέκτασή του.

Λειτουργικότητα

Το ATLANTIS ERP προσφέρει στην επιχείρηση ευελιξία, αλλά και ολοκληρωμένη κάλυψη των διαφοροποιημένων απαιτήσεων ανάλογα με τις αγορές που απευθύνεται και την προσαρμογή της στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του ανταγωνισμού.

Οι εφαρμογές του ATLANTIS ERP εξελίσσονται συνεχώς ώστε να καλύπτουν ευέλικτα, λειτουργικά και σύννομα τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Η δυναμική σχεδίαση του επιτρέπει την πολύμορφη ανάλυση στοιχείων, ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας του κάθε χρήστη, εξασφαλίζοντας στην επιχείρηση ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη διαχείριση των κρίσιμων πληροφοριών.

Ακόμη, επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση να διαμορφώσει τη ροή των διαδικασιών που επιθυμεί να υλοποιήσει μέσα από το ERP σύστημα. Η επιχείρηση έχει κάθε δυνατότητα να συνθέσει με τον τρόπο που ταιριάζει στο προφίλ και τις δυνατότητές της, τόσο τις διαδικασίες ενδο-επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων, όσο και αυτές που αφορούν δια-επιχειρησιακές λειτουργίες με πελάτες - προμηθευτές.

Το ATLANTIS ERP είναι το μοναδικό σύστημα που υποστηρίζει την οργάνωση των πόρων της επιχείρησης σε δραστηριότητες και τη συνακόλουθη σύνδεση των δραστηριοτήτων με διαδικασίες. Με τον τρόπο αυτό καλύπτει τις βασικές προϋποθέσεις, τόσο για τη δημιουργία ενός πρότυπου κοστολόγησης με βάση τις δραστηριότητες (Activity based costing), όσο και τη δυνατότητα επιχειρησιακού ανασχεδιασμού (Business process re-engineering).

Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία παρακολούθησης της πορείας των δραστηριοτήτων (Business Units) της επιχείρησης ξεχωριστά, το ATLANTIS ERP διαθέτει εξειδικευμένο υποσύστημα παρακολούθησης κερδοφορίας κατά δραστη ριότητα. Το ATLANTIS Business Units επιτρέπει τον ορισμό των δραστηριοτήτων παραμετρικά, με ανάλυση σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ παράλληλα ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ομαδοποιημένες και αναλυτικές προβολές και εκτυπώσεις.

Προσαρμογή & Επέκταση

Με διάρθρωση που βασίζεται σε μελέτες πολλών ετών, δοκιμασμένες και επιτυχημένες στην πράξη η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP μπορεί να εγκατασταθεί σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Μεγάλοι επιχειρηματικοί οργανισμοί με ετερόκλητα αντικείμενα δραστηριότητας, αλλά και μεσαίες μονάδες που φιλοδοξούν να στηρίξουν το μέλλον τους σε ένα σύστημα που ακολουθεί την ανάπτυξή τους, επιλέγουν το ATLANTIS ERP σαν το ιδανικό εργαλείο για τη βέλτιστη κάλυψη των απαιτήσεων τους.

Η ευελιξία του ATLANTIS ERP δεν αφορά μόνο στα υποσυστήματα που επιλέγει να εγκαταστήσει η κάθε επιχείρηση, αλλά και στο πλήθος παραμέτρων που την ενδιαφέρουν άμεσα. Η επιχείρηση επιλέγει πως θα χρησιμοποιήσει το σύστημά της ανάλογα με το ύψος και το timing του επενδυτικού της προγράμματος, την ένταση των προβλημάτων που θέλει να επιλύσει, τις επιχειρηματικές προτεραιότητες και το χρόνο που προτίθεται να διαθέσει στην οργανωτική και εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, υπάρχει η δυνατότητα «εξατομικευμένης» ολοκλήρωσης της κάθε εγκατάστασης χωρίς υπέρβαση κόστους, χρόνου και πόρων.

Industry Solutions

Αναγνωρίζοντας τη διαφοροποίηση στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας που απαιτείται λόγω αντικειμένου δραστηριότητας, η Altec Software έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων λύσεων ATLANTIS Industry Solutions, εξειδικευμένων σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Οι λύσεις αυτές έχουν προκύψει μέσα από την τεχνογνωσία και την εμπειρία της Altec Software στην υλοποίηση έργων πληροφορικής σε διάφορους κλάδους.

Το ATLANTIS ERP εναρμονίζεται απόλυτα με την ποικιλία των απαιτήσεων που παρουσιάζονται, στηριζόμενο πάντα, στην υπάρχουσα τεχνολογική και λειτουργική του δομή. Έτσι, οι λύσεις ATLANTIS Industry Solutions εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κάλυψη των νέων μεθόδων οργάνωσης της παραγωγής, των υπηρεσιών και της διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες λύσεις:

 • ATLANTIS Production
 • ATLANTIS Auto
 • ATLANTIS Retail

International

Η οικογένεια εφαρμογών ATLANTIS ERP έχει μεταγλωτιστεί στα ελληνικά, αγγλικά, ρουμανικά και βουλγαρικά και υποστηρίζει ήδη πολυεθνικούς ομίλους ελληνικών ή διεθνών συμφερόντων.

Με έναν πρωτοποριακό μηχανισμό localization, το σύστημα έχει ενσωματώσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, τις ελληνικές και κατά τόπους νομικές ιδιαιτερότητες, ενώ ο αρχικός του σχεδιασμός του επιτρέπει να προσαρμόζεται σε ετερόκλητα φοροτεχνικά περιβάλλοντα.

Extended ATLANTIS ERP = ERP+CRM+SCM+EAI

Για την υποστήριξη της διευρυμένης επιχείρησης (“Extended Enterprise”) το ATLANTIS ERP διαθέτει ενσωματωμένο υποσύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (Customer Relationship Management - CRM), με δυνατότητες τήρησης πελατολογίου, αναλυτικής καταγραφής των ενεργειών κατά πελάτη (πωλήσεις επαφές, προωθητικές καμπάνιες, κ.λ.π.) και απεικόνισής τους σε μορφή ημερολογίου.

Το ATLANTIS ERP επεκτείνεται ακόμη με συστήματα Διαχείρισης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Management - SCM) και Εφαρμογές Ολοκλήρωσης (Enterprise Application Integration - ΕAI) που δημιουργούν μια αλυσίδα αξίας, όπου κάθε πόρος της επιχείρησης υποστηρίζεται από αυτήν, ξεκινώντας από την προμήθεια των πρώτων υλών έως την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών στον πελάτη.

Το Extended ATLANTIS ERP καλύπτει τις σύγχρονες απαιτήσεις των επιχειρήσεων για εκσυγχρονισμό των παραγωγικών τους διαδικασιών και αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης, ενώ παράλληλα καλύπτει όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας επιχείρησης εξασφαλίζοντας:

 • μείωση του συνολικού κόστους και της χρονικής διάρκειας διεκπεραίωσης της παραγωγικής διαδικασίας
 • βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται στον πελάτη
 • αποδοτικότερη συνεργασία με προμηθευτές, πελάτες και συνεργαζόμενους φορείς σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Υποσυστήματα

Χρηματοοικονομικά

 • Πελάτες
 • Προμηθευτές
 • Τράπεζες -Τραπεζικοί Λογαριασμοί
 • Ειδικοί Λογαριασμοί
 • Πωλητές – Αντιπρόσωποι
 • Εισπράξεις – Πληρωμές
 • Αξιόγραφα
 • Κοστολογική Διαχείριση Διαδικασιών
 • Διαχείριση Δραστηριοτήτων

Λογιστική

 • Γενική Λογιστική
 • Πάγια
 • Τράπεζες
 • Αναλυτική Λογιστική
 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Business Intelligence

 • Sales Analyzer
 • Financial Analyzer
 • Οικονομικές Καταστάσεις

Πωλήσεις & Διανομές

 • Παραγγελιοληψία
 • Τιμολογιακές Πολιτικές
 • Προγραμματισμός Παραδόσεων
 • Λιανική Πώληση
 • Προβλέψεις Πωλήσεων
 • Συμφωνίες Πιστωτικών Πελατών
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Picking List

Αγορές

 • Παραγγελιοδοσία
 • Εναλλακτικοί Προμηθευτές
 • Κοστολόγηση Εισαγωγών
 • Προβλέψεις Αγορών
 • Συμφωνίες Πιστωτικών Προμηθευτών
 • Λήψη Υπηρεσιών

Αποθέματα

 • Είδη
 • Αποθηκευτικοί Χώροι
 • Παρτίδες
 • Χρώμα – Μέγεθος
 • Φυσική Απογραφή
 • Αποτίμηση Αποθεμάτων
 • Αναπαραγγελίες
 • Serial Number
 • Σύνθεση – Αποσύνθεση
 • Θέσεις Αποθήκευσης
 • Είδη Αποκλειστικότητας
 • Εναλλακτικοί Κωδικοί

Service

 • Παροχή – Λήψη Υπηρεσιών
 • Διαδικασίες Συντήρησης
 • Φάκελοι Παροχής Υπηρεσιών
 • Εγγυήσεις
 • Ραντεβού
 • Διαθεσιμότητα Τεχνικών
 • Υπενθυμίσεις
 • Ανταλλακτικά

Παραγωγή

 • Προδιαγραφές
 • Παραστατικά Παραγωγής
 • Δελτία Ανάλωσης -Παραγωγής
 • Κατανομή Διαφορών Φυσικής Απογραφής
 • Εσωλογιστική Κοστολόγηση

Προγραμματισμός Παραγωγής (MRP I, MRP II)

 • Μηχανές
 • Εργαζόμενοι
 • Προγραμματισμός Απαιτήσεων
 • Δελτία Εργασίας

CRM

 • Τήρηση Πελατολογίου
 • Ομαδοποίηση Στοιχείων Πελατών
 • Προωθητικές Πολιτικές
 • Επαφές
 • Ενέργειες

Enterprise Wide Modules

 • Προϋπολογισμοί – Budgeting
 • Management Information System (MIS)
 • Σχεδιαζόμενες Προβολές (Cubes)
 • Σενάρια Μεταφοράς Δεδομένων

Auto

 • Διαχείριση Αυτοκινήτου
 • Συνεργείο
 • Διελεύσεις

Tools

 • Customization Tools
 • Advanced Reporting Tools
 • DLL Development Tools
 • Data Viewer

Web Modules

 • Web Services
 • Portal Designer
 • Form Designer
 • Report Designer

Μισθοδοσία & HRM

 • Διαχείριση Προσωπικού
 • Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
 • Μηχανογράφιση IKA
 • Αναδρομικά
 • Bank Link Set
 • Κέντρα Κόστους
 • Διαχείριση Συνεντεύξεων
 • Διαχείριση Αξιολογήσεων
 • Διαχείριση Προσλήψεων
 • Full Reporting

Εκδόσεις του ATLANTIS

Atlantis I Atlantis II
ALTEC_Atlantis Πελάτες-Χρεώστες, Πωλητές-Εισπράκτορες, Προμηθευτές-Πιστωτές, Διαχείριση Ειδικών Λογαρισμών, Διαχείριση τραπεζών -Τραπεζικοί Λογαριασμοί, Εισπράξεις-Πληρωμές, Λοιπές Συναλλαγές, Αξιόγραφα, Διαχείριση & Έλεγχος Αποθεμάτων-Ειδών, Αποθηκευτικοί Χώροι, Θέσεις Αποθήκευσης, Groups Sets, Χρώμα-Μέγεθος, Παραστατικά Αποθήκης, Διαχείριση Εναλλακτικων κωδικών, Διαχείριση Παραγγελιών Πωλήσεων-Αγορών, Διαχείριση Παραστατικών Πωλήσεων – Αγορών, Τιμολογιακές Πολιτικές, Έξοδα Πωλήσεων, Διαχείριση Παρτίδων Αποθεμάτων, Εμπορική Κοστολόγηση.
Εώς 10 χρήστες
Έργα Πελτών, Παραστατικά Παροχής Υπηρεσιών, Παραστατικά Λήψης Υπηρεσιών, Είδη Αντικατάστασης, Είδη Αποκλειστικότητας, Εσωλογιστική Κοστολόγηση Εμπορίου, Προγραμματίσμος Παραδόσεων, Πιστωτικά Έκπτωσης Πωλήσεων, Πιστωτικά Έκπτωσης Αγορών, Προβλέψεις Πωλήσεων, Προβλέψεις Αγορών, Έλεγχος Συμφωνιών Αγορών
Απεριόριστοι χρήστες
Γενική Λογιστική
Αναλυτική Λογιστική
Διαχείριση Παγίων
Διαχείριση Δ.Λ.Π.
Διαχείριση Παραγωγής
Διαχείριση CRM
Κοστολόγηση Αγορών
Διαχείριση Δραστηριοτήτων
Προγραμματισμός Παραγωγής (MRP I)
Προγραμματισμός Παραγωγής CRP(MRP II)
Advanced Reporting Tools
Web Services Server – Portal Designer
– Web Forms
Διαχείριση Service
Διαχείριση Προϋπολογισμών – Budgeting
Διαχείριση MIS – Σχεδιαζόμενες προβολές (Cubes)
Διαχείριση VOIP Τηλεφωνικών Κλήσεων
Module Analyzer
Sales & Financial Analyzer
Sales Analyzer
Financial Analyzer
Designer
Διαχείριση Πόντων
Customization Tools
Programming Tools
Διαχείριση Αυτοκινήτου
Συνεργείο
Διελεύσεις
CMS / Corporate
CMS / Β2Β Ready
CMS / Β2C Ready
ATLANTIS – Touch Screen Retail
ATLANTIS – Android Applications (1)
ATLANTIS – B2B Site (2)
ATLANTIS – B2C Site (2)
  όπου
 • : Προσθήκη με επιπλέον χρέωση
 • : Δεν διατίθεται στη συγκεκριμένη έκδοση


Σχετικά ΈντυπαΤοποθεσίες Προϊόντων

Επικοινωνία

info[at]click.solutions

801 700 7074

EnglishGreek

ESPA Banner
Ellada 2.0 Banner

X